Bij afbouw moet u denken aan o.a. strakke plafonds, nette betimmering, het afhangen van deuren, het wegwerken van storende elementen en het aanbrengen van sierplijsters.